ចង់រាប់អានមិត្តថ្មី សូមកុំភ្លេចបណ្ដាញសង្គមថ្មី សប្បាយលក់ក្លិប

កម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមថ្មី ដែលត្រូវបានបង្កើតដោយស្នាដៃកូនខ្មែរ ដែលចង់អោយទឹកដីរបស់ខ្លួនមានកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ប្រជាជនប្រើប្រាស់នោះគឺ កម្មវិធី Sabaylok Club ។

Sabaylok Club ជាកម្មវិធីហ្វេសប៊ុកខ្មែរត្រូវបានបង្កើតឡើង និងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Play Store និង App Store ដែលអនុញ្ញាតឱ្យប្រជាជនខ្មែរធ្វើការ download យកមកប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃ ។

លក្ខណៈពិសេសរបស់ Sabaylok Club គឺ:
ទី1. អាចអោយអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការ Add friends បាន

ទី2. អាចធ្វើការឆាតក្នុង Messenger បានយ៉ាងទូលំទូលាយ

ទី3. អាចធ្វើការផុសរូបភាព វីដេអូ ឬដាក់ Story ក៏បាន

ទី4. អាចបង្កើតផេក បង្កើត Groups ឬ Blogs បាន

និងលក្ខណៈពិសេសទី5 អាចធ្វើការ comment, Like និង Share ដូចកម្មវិធី Facebook ដែរ

ឥលូវនេះបងប្អូនអាចធ្វើការ Download កម្មវិធីនេះមកប្រើប្រាស់បាន សាកល្បងទាំងអស់គ្នា ពីព្រោះវាជាស្នាដៃកូនខ្មែរ។

បងប្អូន ដោយគ្រាន់តែវាយពាក្យ “sabaylok club” ដើម្បីស្វែងរក Download ពី App Store និង Play Store មកប្រេីប៉ុណ្ណោះ ។

តោះ Download មកលេងទាំងអស់គ្នា ។

សូមចុចមើលវេបសាយ​ club.sabaylok.com

Top