100,000 $

ផ្ទះវីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់  – ប្រភេទផ្ទះ (E0+E1) – នៅបុរីមង្គលភ្នំពេញគម្រោងទី5 ផ្លូវជាតិលេខ1 – ទំហំផ្ទះ : 4.3m×14.5m – ស...

  • 098 444 867

  • ភ្នំពេញ, Cambodia
16/07/2019
Top