20,000 $

អស្ចារ្យ $20,800 ផ្ទះម៉ូតបែបវីឡាកូនកាត់។ 077816668/093456712/086826668 #រំលស់ 179ដុល្លា/ខែសំណង់សង់រួច50%~80% #លក្ខ័ខណ្ឌប...

  • 077 81 66 68

06/09/2019

32,000 $

៚សំណង់ផ្ទះល្វែង (លី រ៉ានី បឹងធំ) ក្នុងគំរោងមានជាង500ល្វែង ផ្សារមាន128តូប   និងសាលារៀន 2,000ឞ2អាចទទួលសិស្សបានជាង 400នាក់ ...

  • 012 48 31 81

13/08/2019

70,000 $

#ផ្ទះលក់រឺជួល 5ល្វែងជាប់គ្នាទំលុះរូចជាស្រាច់ធំទូលាយ(ជាន់ផ្ទាល់ដី) 320ការ៉េសាច់ផ្ទះ (70មឺុន តំលៃលក់/3,500$តំលៃជួលក្នុង1ខែ...

  • 099 55 95 55

12/08/2019

120,000 $

ផ្ទះល្វែងនៅតាខ្មៅ ទំហំ4m x 16m មាន៤បន្ទប់កេង បន្ទប់ទឹក៥ 012500190 098500190...

  • 012 500 190

  • តាខ្មៅ, Cambodia
06/08/2019
Top