• Nissan Frontier 2005 LE
  • Nissan Frontier 2005 LE
  • Nissan Frontier 2005 LE
  • Nissan Frontier 2005 LE
  • Nissan Frontier 2005 LE

Nissan Frontier 2005 LE

Street 41BT, Phnom Penh, Cambodia
Price : 17,500 $
Date : 01/07/2020
Location : Street 41BT, Phnom Penh, Cambodia

Description

Nissan Frontier 2005 LE ពណ៌ស​ ក្នុងលឿង​ ​ អូតូកាពីតាស​ 4×4. ឡានមូល​ ធានាអត់បុកអត់ប៉ះ​ ថ្នាំសុីន​95% ម៉ាសុីនខ្លាំង​ល្អសម្រាប់អ្នកមានតម្រូវការដឹកអីវ៉ាន​ ចុះឡេីងតាមខេត្ត​ រឺជិះជាលក្ខណគ្រួសារ​ ទេសចរណ៍​Tel 093 84 81 71

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
WooCommerce Stores
Load WooCommerce Stores in 249ms!
Load WordPress Sites
Load WordPress Sites in as fast as 37ms! DigitalOcean Referral Badge
Top