• 022 ជប៉ុនសុទ្ធ 408km
  • 022 ជប៉ុនសុទ្ធ 408km
  • 022 ជប៉ុនសុទ្ធ 408km
  • 022 ជប៉ុនសុទ្ធ 408km
  • 022 ជប៉ុនសុទ្ធ 408km

022 ជប៉ុនសុទ្ធ 408km

Khan Boeng Keng Kang District, Phnom Penh, Cambodia,

4,100 $

Date : 09/03/2023
The Ultimate Managed Hosting Platform

Description

ចូលស្តុកថ្មី PCX 125cc 022 ជប៉ុនថ្មី99% ក្រដាសពន្ធ ត្រឹម408គីឡូម៉ែត🤩 កប់ៗ💥

តម្លៃ 3900$ មកដល់ទីតាំងចរចាចុះបានទៀត🤩

ទិញដាច់ និង បង់រំលោះ😍 លក់ដុំនិងរាយ😍

☎️098903630 / 0765566062

📍ទីតាំង: https://maps.app.goo.gl/6Ft4rLVqhSGPiymW9?g_st=ic

📍ផ្ទះលេខ08 ផ្លូវលេខ460 ទួលទំពូង (ខាងត្បូងផ្សារទួលទំពូង កែងច្រកLucky)

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
Top