• អាវកក្អមសម្រាប់នារី
  • អាវកក្អមសម្រាប់នារី
  • អាវកក្អមសម្រាប់នារី
  • អាវកក្អមសម្រាប់នារី

អាវកក្អមសម្រាប់នារី

Street 44C, Phnom Penh, Cambodia
Price : 7,000 ៛
Date : 31/05/2020
Location : Street 44C, Phnom Penh, Cambodia

Description

ស៊ែរ3ដង Like ផេក1 ប្រ៉ូម៉ូសិនអាវកក្អមតំលៃបោះដុំ 

* 10អាវ = 15$ សាច់ក្រាស់លាតពាក់បានអ្នកមានទំងន់ពី40ដល់60kg 

* 5អាវ​ = 7.5$ សាច់ក្រាស់លាតពាក់បានអ្នកមានទំងន់ពី40ដល់60kg 

* 1អាវ = 7,000រៀល​ សាច់ក្រាស់លាតពាក់បានអ្នកមានទំងន់ពី40ដល់60kg 

សាច់ក្រាស់លេខ1

អាចធ្វេីការ Comment ពណ៍ ទីតាំង និង លេខទូរសព្ទ័

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
WooCommerce Stores
Load WooCommerce Stores in 249ms!
Load WordPress Sites
Load WordPress Sites in as fast as 37ms! DigitalOcean Referral Badge
Top