• អាគារសម្រាប់ជួលទល់មុខព្រលានយន្តហោះពោធិចិនតុង
  • អាគារសម្រាប់ជួលទល់មុខព្រលានយន្តហោះពោធិចិនតុង
  • អាគារសម្រាប់ជួលទល់មុខព្រលានយន្តហោះពោធិចិនតុង

អាគារសម្រាប់ជួលទល់មុខព្រលានយន្តហោះពោធិចិនតុង

អាគារសម្រាប់ជួលទល់មុខព្រលានយន្តហោះពោធិចិនតុង
Price : 6,500 $
Date : 11/02/2020
Location : អាគារសម្រាប់ជួលទល់មុខព្រលានយន្តហោះពោធិចិនតុង

Description

អាគារសម្រាប់ជួលទល់មុខព្រលានយន្តហោះពោធិចិនតុង

– តម្លៃ ៖ $6,500 / ខែ

– ទីតាំង ៖ ទល់មុខព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញ ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្សុី ។

 077 914 358 | 096 469 7788

Google Map : https://maps.app.goo.gl/h3T64yhLKSvA5TxZ6

#CREA (Cambodia Real Estate Advisor)

We Serve, Solve And Save What You Sign

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
WooCommerce Stores
Load WooCommerce Stores in 249ms!
Load WordPress Sites
Load WordPress Sites in as fast as 37ms! DigitalOcean Referral Badge
Top