• អគារលក់បន្ទាន់
  • អគារលក់បន្ទាន់
  • អគារលក់បន្ទាន់
  • អគារលក់បន្ទាន់
  • អគារលក់បន្ទាន់
  • អគារលក់បន្ទាន់
  • អគារលក់បន្ទាន់

អគារលក់បន្ទាន់

Khan Tuol Kouk, Nehru Boulevard (Street 215), Phnom Penh, Cambodia,

22,000,000 $

Date : 18/03/2023
The Ultimate Managed Hosting Platform

Description

-ទំហំ 7996.48m2
– កម្ពស់ 12ជាន់
– 2 bedroom 52
– 3 bedroom 4
-4 bedroom 4
👉🏾Total Prince 22 M
☎️☎️ 016498936
https://t.me/HourChanthou

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
Top