• ឡេលាបខ្លួន PūRō Shop អោយសក្នុងរយះពេលខ្លី
  • ឡេលាបខ្លួន PūRō Shop អោយសក្នុងរយះពេលខ្លី
  • ឡេលាបខ្លួន PūRō Shop អោយសក្នុងរយះពេលខ្លី
  • ឡេលាបខ្លួន PūRō Shop អោយសក្នុងរយះពេលខ្លី

ឡេលាបខ្លួន PūRō Shop អោយសក្នុងរយះពេលខ្លី

Pailin Province, Cambodia
Price : 10 $
Date : 23/02/2020
Location : Pailin Province, Cambodia

Description

ឡេលាបខ្លួន PūRō Shop អោយសក្នុងរយះពេលខ្លី

– សាច់ឡេលាបទៅមិនកក មិនស្អិត

– ចូលស្បែកលឿន

– មិនរមាស់

– សាច់ឡេត្រជាក់ ទន់

– មិនខូចស្បែកឡើយ កាន់តែប្រើកាន់តែស  ឃើញលទ្ធផលក្នុងរយះពេល 7ថ្ងៃ ខាងយើងខ្ញុំមានចែកចាយបោះដុំ

មានសេវាផ្ញើរជូនគ្រប់ខេត្តក្រុងធានាជូនមិនសរសង់លុយវិញ

Tel. 0962210880, 0972818260

Profile Picture
PūRō
Dealer

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
WooCommerce Stores
Load WooCommerce Stores in 249ms!
Load WordPress Sites
Load WordPress Sites in as fast as 37ms! DigitalOcean Referral Badge
Top