ឡានស្ទូចសម្រាប់ជួល crane truck for rent

រាជធានី, ផ្ទះលេខ 15A ផ្លូវលេខ ២៧១ស្ទួន សង្កាត់ បឺងសាឡាង, Phnom Penh 12160

Date : 23/07/2022
The Ultimate Managed Hosting Platform

Description

រថយន្តស្ចួចនឹងដឹកជញ្ជូនទំនិញគ្រប់ប្រភេទនិងមានទទួលដឹកជញ្ជូនទំនិញ២៥ខេត្ត ក្រុង
អារជីវកម្មរថយន្ដស្ចួចយើងខ្ងុំមានទទួលស្ចួចដូចជា ស្ចួចនិងដឹកជញ្ជូនទំនិញគ្រប់ប្រភេទ គ្រប់ខេត្ត ក្រុង 
👉មានទទួលជួលជាខែតាម ការដ្ថាន និង ក្រុមហ៊ុន ផ្សេងៗ
👉🏻មានទទួលដឹកគ្រឿងចក្រ,ប៊ុល,អេស្ដា,រ៉ូឡូ,ត្រាក់ទ័គ្រប់ប្រភេទ
👉🏻ទទួលស្ចួចគ្រឿងសង្ហារឹម តុ ទូ គ្រែ សាឡុង និងឥវ៉ាន់រើផ្ទះតាមតំរូវការ របស់លោកអ្នក
👉🏻មានកន្រ្ដកសំរាប់ជួលដូចជា ជូតកញ្ចក់ បាញ់ថ្នាំ បិទអក្សផុស
👉🏻មានទទួលតំឡើងក្រោងឆ្អឹងដែក ដំបូល ប៉ាន់ណូ គ្រប់ប្រភេទ

The Crane truck will transport all kinds of goods and can transport goods to 25 provinces.
👉 Available for monthly rent by other companies and companies
👉 Available to transport all kinds of machinery, bulldozers, esta, rollers, tractors
 👉🏻 Receive furniture, tables, cabinets, beds, sofas and luggage according to your needs.
 👉🏻 There are baskets for rent, such as glass wipes, spray paint,
 ទទួល Can install all kinds of steel frame, roof, pano
 Contact phone number ÷ 📲☎️📱
 Cellcard: 011628242
 Smart: 0968858315
 We Chat Id: wxid_55y7vzcm5ecp22
 # All kinds of trucks for rent_All provinces
 #Van rental, moving house, moving office, moving office
 #Moving truck rental 0968858315011628242
 #Moving truck and all kinds of goods
 #Moving trucks and cranes for all provinces and cities
 Car rental in all provinces and cities
 #Van rental truck to move house and goods in all provinces and cities
 #Moving truck rental service 0968858315_011628242
 #moving_service_ oving oving
#Crane for rent 
#ឡានជួលដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទ_គ្រប់ខេត្តក្រុង 
#ឡានជួលដឹកឥវ៉ាន់រើផ្ទះរើការិយាល័យរើoffice
#ឡានជួលដឹកឥវ៉ាន់រើផ្ទះ0968858315011628242
#ឡានជួលដឹកឥវ៉ាន់រើផ្ទះនិងទំនិញគ្រប់ប្រភេទ
#ឡានជួលដឹកឥវ៉ាន់រើផ្ទះនឹងស្ទូចមានទទួលដឹកគ្រប់ខេត្តក្រុង
#ឡានជួលដឹកអីវ៉ាន់គ្រប់ខេត្តក្រុង
#ឡានជួលដឹកឥវ៉ាន់រើផ្ទះនឹងទំនិញគ្រប់បណ្តាខេត្តក្រុង
#សេវាកម្មឡានជួលដឹកឥវ៉ាន់រើផ្ទះ0968858315_011628242
#moving_service_卡车租赁
#ឡានស្ទូចសម្រាប់ជួល crane for rental
#卡车出租
#PVP_Moving_service

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
Top