ឡានស្ទូចជួល 011628242

រាជធានី, ផ្ទះលេខ 15A ផ្លូវលេខ ២៧១ស្ទួន សង្កាត់ បឺងសាឡាង, Phnom Penh 12160

40 $

Date : 23/07/2022
The Ultimate Managed Hosting Platform

Description

រថយន្តស្ចួចនឹងដឹកជញ្ជូនទំនិញគ្រប់ប្រភេទនិងមានទទួលដឹកជញ្ជូនទំនិញ២៥ខេត្ត ក្រុង
អារជីវកម្មរថយន្ដស្ចួចយើងខ្ងុំមានទទួលស្ចួចដូចជា ស្ចួចនិងដឹកជញ្ជូនទំនិញគ្រប់ប្រភេទ គ្រប់ខេត្ត ក្រុង 
👉មានទទួលជួលជាខែតាម ការដ្ថាន និង ក្រុមហ៊ុន ផ្សេងៗ
👉🏻មានទទួលដឹកគ្រឿងចក្រ,ប៊ុល,អេស្ដា,រ៉ូឡូ,ត្រាក់ទ័គ្រប់ប្រភេទ
👉🏻ទទួលស្ចួចគ្រឿងសង្ហារឹម តុ ទូ គ្រែ សាឡុង និងឥវ៉ាន់រើផ្ទះតាមតំរូវការ របស់លោកអ្នក
👉🏻មានកន្រ្ដកសំរាប់ជួលដូចជា ជូតកញ្ចក់ បាញ់ថ្នាំ បិទអក្សផុស
👉🏻មានទទួលតំឡើងក្រោងឆ្អឹងដែក ដំបូល ប៉ាន់ណូ គ្រប់ប្រភេទ
👉មានស្ទូច ឡានខូច និងឡានមានបញ្ហានានា
#សម្រាប់ពត៍មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖
 Cellcard: 011628242
 Smart: 0968858315
Facebook page : PVP Express
Telegram : 0968858315 / 011628242
Wechat : youtysky
What app: 0968858315
Line : 0968858315
———————————————-
អាស័យដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ 15A ផ្លូវលេខ ២៧១ស្ទួន សង្កាត់ បឺងសាឡាង, Phnom Penh 12160
Address : No 15A, Street 271, Sangkat Beong Salang, Phnom Penh 12160
The truck will transport all kinds of goods and can transport goods to 25 provinces.
 We have a spy car business, we have a spy, such as a spy and transport all kinds of goods in all provinces.
 ទទួល Available for monthly rent by other companies and companies
 ទទួល Available to transport all kinds of machinery, bulldozers, esta, rollers, tractors
 👉🏻 Receive furniture, tables, cabinets, beds, sofas and luggage according to your needs.
 👉🏻 There are baskets for rent, such as glass wipes, spray paint,
 ទទួល Can install all kinds of steel frame, roof, pano
 👉 There is a crane, a broken car and a car with various problems
#For more information, please contact:
  Cellcard: 011628242
  Smart: 0968858315
 Facebook page: PVP Express
 Telegram: 0968858315/011628242
 Wechat: youtysky
 What app: 0968858315
 Line: 0968858315
———————————————————
#ឡានជួលដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទ_គ្រប់ខេត្តក្រុង 
#ឡានជួលដឹកឥវ៉ាន់រើផ្ទះរើការិយាល័យរើoffice
#ឡានជួលដឹកឥវ៉ាន់រើផ្ទះ0968858315011628242
#ឡានជួលដឹកឥវ៉ាន់រើផ្ទះនិងទំនិញគ្រប់ប្រភេទ
#ឡានជួលដឹកឥវ៉ាន់រើផ្ទះនឹងស្ទូចមានទទួលដឹកគ្រប់ខេត្តក្រុង
#ឡានជួលដឹកអីវ៉ាន់គ្រប់ខេត្តក្រុង
#ឡានជួលដឹកឥវ៉ាន់រើផ្ទះនឹងទំនិញគ្រប់បណ្តាខេត្តក្រុង
#សេវាកម្មឡានជួលដឹកឥវ៉ានើរើផ្ទះ0968858315_011628242
#moving_service_卡车租赁
#ឡានស្ទូចសម្រាប់ជួលcrane_truck_for
#Movingservice #PVPmovingservice #movingservicecambodia #movehouse
#Moveoffice #Movingoffice #truckservice

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
Top