• ឡានលក់(ឡានក្រដាសពន្ធ​)
  • ឡានលក់(ឡានក្រដាសពន្ធ​)
  • ឡានលក់(ឡានក្រដាសពន្ធ​)
  • ឡានលក់(ឡានក្រដាសពន្ធ​)
  • ឡានលក់(ឡានក្រដាសពន្ធ​)
  • ឡានលក់(ឡានក្រដាសពន្ធ​)
  • ឡានលក់(ឡានក្រដាសពន្ធ​)
  • ឡានលក់(ឡានក្រដាសពន្ធ​)

ឡានលក់(ឡានក្រដាសពន្ធ​)

Khan Pou Senchey District, Phnom Penh, Cambodia,

14,900 $

Date : 24/08/2022
The Ultimate Managed Hosting Platform

Description

ទេីបកាត់ចូលបានថ្មីៗឡានក្រដាសពន្ធ។ ឡានមូលស្អាតមិនកាត់ត​មិនប្តូរពណ៍​ធានាឡានស្អាត។ ជេីងក្រោមហាប់​ ម៉ាស៊ីនស្ទុះខ្លាំងបេីប្រពន្ធ័ភ្លេីងវិញដំណេីរការល្អមិនបាច់អោយជាងពិនត្យ(មិនមានឡូតឆេកអីទេតាំងពីនៅស្រុកគេមក) 2007hfullម៉ូយៗអាចមកមេីលបាន​ 1$$$$​
Telegram : 096 50 44 888

Profile Picture
saro
Dealer

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
Top