• ហាងយើងខ្ញុំមានលក់ និង បង់រំលោះម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទ
  • ហាងយើងខ្ញុំមានលក់ និង បង់រំលោះម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទ
  • ហាងយើងខ្ញុំមានលក់ និង បង់រំលោះម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទ

ហាងយើងខ្ញុំមានលក់ និង បង់រំលោះម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទ

Bus Station, Krong Siem Reap, Cambodia
Price : 3,300 $
Date : 07/05/2020
Location : Bus Station, Krong Siem Reap, Cambodia

Description

សូមស្វាគមន៍
ហាងយើងខ្ញុំមានលក់ និង បង់រំលោះម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទ
លក្ខ័ខណ្ឌ័ទី១: បង់មុន 20 % (ត្រូវការអ្នកធានាម្នាក់)
– អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
– សៀវភៅគ្រួសារ
លក្ខ័ខណ្ឌ័ទី២: បង់មុន 50 % (មិនត្រូវការអ្នកធានា)
– អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
– សៀវភៅគ្រួសារ
លក្ខ័ខណ្ឌ័ទី៣: អត់លុយចូលរួម ?% ក៏លោកអ្នកអាចបង់រំលោះបានដែរ ។
– អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
– សៀវភៅគ្រួសារ
– លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ ឬចុងសន្លឹកប្រាក់ខែ
បញ្ជាក់: អ្នកនៅខេត្តក៏អាចបង់រំលោះម៉ូតូបានដែរ អោយតែ
ធ្វើការនៅសៀមរាប ។
ពត៌មានបន្ថែមសូមមកកាន់ប្រអប់សារ
 092999984
017355505

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
WooCommerce Stores
Load WooCommerce Stores in 249ms!
Load WordPress Sites
Load WordPress Sites in as fast as 37ms! DigitalOcean Referral Badge
Top