• សេរ៉ូម​បណ្តុះសក់​ឆកទំពេក​ និងព្យាបាលគ្រប់បញ្ហាស្បែកក្បាល​
  • សេរ៉ូម​បណ្តុះសក់​ឆកទំពេក​ និងព្យាបាលគ្រប់បញ្ហាស្បែកក្បាល​
  • សេរ៉ូម​បណ្តុះសក់​ឆកទំពេក​ និងព្យាបាលគ្រប់បញ្ហាស្បែកក្បាល​
  • សេរ៉ូម​បណ្តុះសក់​ឆកទំពេក​ និងព្យាបាលគ្រប់បញ្ហាស្បែកក្បាល​

សេរ៉ូម​បណ្តុះសក់​ឆកទំពេក​ និងព្យាបាលគ្រប់បញ្ហាស្បែកក្បាល​

Doun Penh, Independence Monument Roundabout, Phnom Penh, Cambodia,

40 $

Date : 02/08/2022
The Ultimate Managed Hosting Platform

Description

ទឹកសេរ៉ូម​ជួយបណ្តុះសក់​ ឆក​ ទំពេក​ រោមពុកមាត់​ ព្យាបាលបញ្ហាស្បែកក្បាលស្ងួត​ អង្គែរ​ សក់ខូច​ ជ្រុះ​៕
🛍Callសាកសួរពត៌មាន​ ឬកម្មង់ទិញបាន​24ម៉ោង​(តាមឆាត​ តេឡេក្រាម​ ទូរស័ព្ទ​)
📲0979486526-0764444385-093954576
🚚ដឹកជញ្ជូន​ដល់ដៃ​ ភ្នំពេញ​ និងសៀមរាប​
#សូមអរគុណ​
#balanceh #BLH #blh

Profile Picture
Galino
Dealer

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
Top