• សាប៊ូលាងសំអាតដូចជា សំអាតសំលៀកបំពាក់ សំអាតផ្ទះឥការ៉ូ នង សំអាតឆ្ាំងចានបានយ៉ាងល្អ
  • សាប៊ូលាងសំអាតដូចជា សំអាតសំលៀកបំពាក់ សំអាតផ្ទះឥការ៉ូ នង សំអាតឆ្ាំងចានបានយ៉ាងល្អ
  • សាប៊ូលាងសំអាតដូចជា សំអាតសំលៀកបំពាក់ សំអាតផ្ទះឥការ៉ូ នង សំអាតឆ្ាំងចានបានយ៉ាងល្អ
  • សាប៊ូលាងសំអាតដូចជា សំអាតសំលៀកបំពាក់ សំអាតផ្ទះឥការ៉ូ នង សំអាតឆ្ាំងចានបានយ៉ាងល្អ
  • សាប៊ូលាងសំអាតដូចជា សំអាតសំលៀកបំពាក់ សំអាតផ្ទះឥការ៉ូ នង សំអាតឆ្ាំងចានបានយ៉ាងល្អ

សាប៊ូលាងសំអាតដូចជា សំអាតសំលៀកបំពាក់ សំអាតផ្ទះឥការ៉ូ នង សំអាតឆ្ាំងចានបានយ៉ាងល្អ

Independence Monument Roundabout, Phnom Penh, Cambodia,
Date : 25/06/2021

Description

សួស្ដីបងប្អូន ខាងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានគិតិយសចង់ជំរាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនឲ្យបានជ្រាបថា ក្រុមហ៊ុនយើងមាន សាប៊ូសំអាតការ៉ូផ្ទះ សាប៊ូសំអាតសំលៀកបំពាក់ និងសាប៊ូលាងឆ្នាំងចាន ដែលមានគុណភាព ហើយមានខ្លិនក្រអូបទៀតផងបាទ ដូច្នេះប្រសិនបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្ភឬចង់ជាវយកទៅប្រើសាកល្បង បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងតាមទូរស័ព្ទលេខ
010442469
099422244
0975557577
012899363
Email: [email protected]
(Thanks you 🙏🙏🙏)
អរគុណដោយក្ដីគោរព។

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
WooCommerce Stores
Load WooCommerce Stores in 249ms!
Load WordPress Sites
Load WordPress Sites in as fast as 37ms! DigitalOcean Referral Badge
Top