• លក់ឡានបន្ទាន់ប្រញាប់លុយ Mazda BT-50 2020 Full options
 • លក់ឡានបន្ទាន់ប្រញាប់លុយ Mazda BT-50 2020 Full options
 • លក់ឡានបន្ទាន់ប្រញាប់លុយ Mazda BT-50 2020 Full options
 • លក់ឡានបន្ទាន់ប្រញាប់លុយ Mazda BT-50 2020 Full options
 • លក់ឡានបន្ទាន់ប្រញាប់លុយ Mazda BT-50 2020 Full options
 • លក់ឡានបន្ទាន់ប្រញាប់លុយ Mazda BT-50 2020 Full options
 • លក់ឡានបន្ទាន់ប្រញាប់លុយ Mazda BT-50 2020 Full options
 • លក់ឡានបន្ទាន់ប្រញាប់លុយ Mazda BT-50 2020 Full options
 • លក់ឡានបន្ទាន់ប្រញាប់លុយ Mazda BT-50 2020 Full options
 • លក់ឡានបន្ទាន់ប្រញាប់លុយ Mazda BT-50 2020 Full options

លក់ឡានបន្ទាន់ប្រញាប់លុយ Mazda BT-50 2020 Full options

Chrouy Changva, Phnom Penh, Cambodia,

31,000 $

Date : 14/01/2023
The Ultimate Managed Hosting Platform

Description

ខ្ញុំត្រូវការលក់ឡាន Mazda BT-50 ឆ្នាំ 2020 Full Options ឡានប្រើរាល់ថ្ងៃ ទើបបង់ពន្ធផ្លូវហើយ លក់ចង់ដូរសេរី☺️•ម៉ាសុីនធំ Turbocharged ( ម៉ាស៊ូត 3.2L ) • ពណ៌ខាងក្រៅ ប្រផេះ • ពណ៌ខាងក្នុង ខ្មៅ • ជើងក្រោមស្អាតអត់មានច្រេះ រឺកាត់តរទេ ☺️ តំលៃអាចចរចាគ្នាបាន 31xxx$ លក់ចង់ដូរសេរី 😉

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
 1. Use a safe location to meet seller
 2. Avoid cash transactions
 3. Beware of unrealistic offers
Top