• លក់ឡានជិះផ្ទាល់
  • លក់ឡានជិះផ្ទាល់
  • លក់ឡានជិះផ្ទាល់
  • លក់ឡានជិះផ្ទាល់

លក់ឡានជិះផ្ទាល់

ជិតក្បាលថ្នល់

22,600 $

Date : 08/07/2022
The Ultimate Managed Hosting Platform

Description

04 ទឹកប្រាក់ ពាក់កណ្តាលហ្វូល ប៉ុង2 ឡានជិះថែណាស់ ហើយអត់សូវជិះទៀត អ្នករកទិញជិះមិនខុសទេ។ ចាប់អារម្មណ៍អាចទាក់ទង់ 093598787។

Profile Picture
Hokpheng
Individual

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
Top