• លក់ផ្ទះបន្ទាន់តម្លៃក្រោមទីផ្សារ
 • លក់ផ្ទះបន្ទាន់តម្លៃក្រោមទីផ្សារ
 • លក់ផ្ទះបន្ទាន់តម្លៃក្រោមទីផ្សារ
 • លក់ផ្ទះបន្ទាន់តម្លៃក្រោមទីផ្សារ
 • លក់ផ្ទះបន្ទាន់តម្លៃក្រោមទីផ្សារ
 • លក់ផ្ទះបន្ទាន់តម្លៃក្រោមទីផ្សារ
 • លក់ផ្ទះបន្ទាន់តម្លៃក្រោមទីផ្សារ
 • លក់ផ្ទះបន្ទាន់តម្លៃក្រោមទីផ្សារ
 • លក់ផ្ទះបន្ទាន់តម្លៃក្រោមទីផ្សារ
 • លក់ផ្ទះបន្ទាន់តម្លៃក្រោមទីផ្សារ

លក់ផ្ទះបន្ទាន់តម្លៃក្រោមទីផ្សារ

Khan Boeng Keng Kang District, Phnom Penh, Cambodia,

0 $

Date : 21/10/2022
The Ultimate Managed Hosting Platform

Description

ផ្ទះម្ចាស់ផ្ទាល់លក់តម្លៃក្រោមទីផ្សារ, ជាប់សាលារៀន, មន្ទីពេទ្យ, ផ្សារ, ផ្ទះជួល, មានមនុស្សរស់នៅច្រើនកុះករ និង អាចរកសុីក៏បាន,ទុកចំនេញក៏បាន, តម្លៃអាចចរចាបាន, មានចង្រ្កានបាយ, បន្ទប់ទឹក៣,បន្ទប់គេង២,ប្លង់សេ១សន្លឹកកន្លះ ទំហំផ្ទះ 4.1 X 16 សល់ក្រោយ 1ម មុខ 4ម៉ែត

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
 1. Use a safe location to meet seller
 2. Avoid cash transactions
 3. Beware of unrealistic offers
Top