• លក់បន្ទាន់ខុនដូ > ទិញភ្លាមចូលនៅភ្លាម
  • លក់បន្ទាន់ខុនដូ > ទិញភ្លាមចូលនៅភ្លាម
  • លក់បន្ទាន់ខុនដូ > ទិញភ្លាមចូលនៅភ្លាម
  • លក់បន្ទាន់ខុនដូ > ទិញភ្លាមចូលនៅភ្លាម
  • លក់បន្ទាន់ខុនដូ > ទិញភ្លាមចូលនៅភ្លាម
  • លក់បន្ទាន់ខុនដូ > ទិញភ្លាមចូលនៅភ្លាម
  • លក់បន្ទាន់ខុនដូ > ទិញភ្លាមចូលនៅភ្លាម

លក់បន្ទាន់ខុនដូ > ទិញភ្លាមចូលនៅភ្លាម

Mean Chey District, Phnom Penh, Cambodia,

90,000 $

Date : 11/03/2023
The Ultimate Managed Hosting Platform

Description

🔥លក់បន្ទាន់ខុនដូ > ទិញភ្លាមចូលនៅភ្លាម

💁បង់ផ្តាច់ បញ្ចុះតម្លៃ
1bed>នៅសល់តែ> 9xxxx$ (53m2)
2bed>នៅសល់តែ>11x,xxx$ (77m2)
3bed>នៅសល់តែ>18x,xxx$ (77m2)

🏦 R&F City ទីតាំងស្ថិតនៅផ្លូវ 60m, 200m ពីស្តុបក្បាលថ្នល់

💰 Visit Now 016498936
https://t.me/HourChanthou

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
Top