• លក់និងបញ្ចូលហ្គាស
  • លក់និងបញ្ចូលហ្គាស
  • លក់និងបញ្ចូលហ្គាស
  • លក់និងបញ្ចូលហ្គាស
  • លក់និងបញ្ចូលហ្គាស
  • លក់និងបញ្ចូលហ្គាស
  • លក់និងបញ្ចូលហ្គាស
  • លក់និងបញ្ចូលហ្គាស

លក់និងបញ្ចូលហ្គាស

phsar depo

9,999 $

Date : 16/03/2022
The Ultimate Managed Hosting Platform

Description

ហាងយើងខ្ញុំមានលក់ចង្រ្កានហ្គាសនិងបញ្ចូលហ្គាសនិងក្បាលបញ្ចូលហ្គាសគ្រប់ប្រភេទកំប៉ុងតូច&ធំ 4Kg 12Kg 15Kg តំលៃសមរម្យនិងដឹកដល់គេហដ្ឋានធានាកំប៉ុងនិងធុងហ្គាសថ្មី (គិតគូរសុវត្តិភាពជាចំបង)ហើយចំពោះធុងហ្គាសថ្មីបងប្អូនអាចយកមកបព្ចាលបានជាពិសេសហាងយើងខ្ញុំធានាថាហ្គាសសុទ្ធល្អហើយអរគុណបងប្អូនពូមីងដែលជួលគាំទ្រហាង
ហ្គាសយើងខ្ញុំបងប្អូនពូមីងអាចទំទាក់ទំនងតាមរយះលេខទូរសព្ទ 070444463 092222905
 សូមអរគុណ

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
Top