• លក់ដីនិងផ្ទះនៅតំបន់អភិវឌ្ឍជាប់ដីឡូតិ៍នឹងសមុទ្រមានទីតាំងល្អអាចប្រកបអាជីវកម្មបាន
ទំហំដី 12ម x 40ម
  • លក់ដីនិងផ្ទះនៅតំបន់អភិវឌ្ឍជាប់ដីឡូតិ៍នឹងសមុទ្រមានទីតាំងល្អអាចប្រកបអាជីវកម្មបាន
ទំហំដី 12ម x 40ម
  • លក់ដីនិងផ្ទះនៅតំបន់អភិវឌ្ឍជាប់ដីឡូតិ៍នឹងសមុទ្រមានទីតាំងល្អអាចប្រកបអាជីវកម្មបាន
ទំហំដី 12ម x 40ម

លក់ដីនិងផ្ទះនៅតំបន់អភិវឌ្ឍជាប់ដីឡូតិ៍នឹងសមុទ្រមានទីតាំងល្អអាចប្រកបអាជីវកម្មបាន ទំហំដី 12ម x 40ម

ភូមិថ្មស ឃុំថ្មស ស្រុកបុទុមសាគរ ខេត្តកោះកុង
Date : 29/06/2022

Description

លក់ដីនិងផ្ទះនៅតំបន់អភិវឌ្ឍជាប់ដីឡូតិ៍នឹងសមុទ្រមានទីតាំងល្អអាចប្រកបអាជីវកម្មបាន
ទំហំដី 12ម x 40ម( ទីតាំងភូមថ្មស ឃុំថ្មស ស្រុកបុទុមសាគរ ខេត្តកោះកុង )
Tell. 066281845  0314008245
Profile Picture
User-99
Dealer

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
WooCommerce Stores
Load WooCommerce Stores in 249ms!
Load WordPress Sites
Load WordPress Sites in as fast as 37ms! DigitalOcean Referral Badge
Top