• លក់ដីនិងផ្ទះនៅតំបន់អភិវឌ្ឍជាប់ដីឡូតិ៍នឹងសមុទ្រមានទីតាំងល្អអាចប្រកបអាជីវកម្មបាន
ទំហំដី 12ម x 40ម
  • លក់ដីនិងផ្ទះនៅតំបន់អភិវឌ្ឍជាប់ដីឡូតិ៍នឹងសមុទ្រមានទីតាំងល្អអាចប្រកបអាជីវកម្មបាន
ទំហំដី 12ម x 40ម
  • លក់ដីនិងផ្ទះនៅតំបន់អភិវឌ្ឍជាប់ដីឡូតិ៍នឹងសមុទ្រមានទីតាំងល្អអាចប្រកបអាជីវកម្មបាន
ទំហំដី 12ម x 40ម

លក់ដីនិងផ្ទះនៅតំបន់អភិវឌ្ឍជាប់ដីឡូតិ៍នឹងសមុទ្រមានទីតាំងល្អអាចប្រកបអាជីវកម្មបាន ទំហំដី 12ម x 40ម

ភូមិថ្មស ឃុំថ្មស ស្រុកបុទុមសាគរ ខេត្តកោះកុង

95,000 $

Date : 29/06/2022
The Ultimate Managed Hosting Platform

Description

លក់ដីនិងផ្ទះនៅតំបន់អភិវឌ្ឍជាប់ដីឡូតិ៍នឹងសមុទ្រមានទីតាំងល្អអាចប្រកបអាជីវកម្មបាន
ទំហំដី 12ម x 40ម( ទីតាំងភូមថ្មស ឃុំថ្មស ស្រុកបុទុមសាគរ ខេត្តកោះកុង )
Tell. 066281845  0314008245
Profile Picture
User-99
Dealer

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
Top