• ម៉ាសុីនកាហ្វេ 3000$ មួយទឹក
  • ម៉ាសុីនកាហ្វេ 3000$ មួយទឹក
  • ម៉ាសុីនកាហ្វេ 3000$ មួយទឹក
  • ម៉ាសុីនកាហ្វេ 3000$ មួយទឹក
  • ម៉ាសុីនកាហ្វេ 3000$ មួយទឹក
  • ម៉ាសុីនកាហ្វេ 3000$ មួយទឹក
  • ម៉ាសុីនកាហ្វេ 3000$ មួយទឹក
  • ម៉ាសុីនកាហ្វេ 3000$ មួយទឹក

ម៉ាសុីនកាហ្វេ 3000$ មួយទឹក

Cambodia,
Date : 20/06/2021

Description

_ម៉ាសុីនកាហ្វេនេះប្រើបាន២ឆ្នាំហើយ តែនៅល្អខ្លាំង មូលហេតុលក់ព្រោះត្រូវការយកលុយទៅធ្វើអ្វីផ្សេង

_ម៉ាសុីននានាគឺប្រកបដោយ គុណភាព ចែកឲ្យបងៗបានប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រកបអាជីវកម្ម អូរភ្លេចប្រាប់ ម៉ាសុីនឆុងកាហ្វេពេលឆុងកាហ្វេមកគឺមិនមែនក្លិនស្ងៀមទេ បើរស់ជាតិវិញគឺឆ្ងាញ់ណាស់
អាចទាក់ភ្ញៀវឲ្យទិញផឹករាល់ថ្ងែ

_3000$នេះ រួម
មានម៉ាសុីនកាហ្វេ
ម៉ាសុីនកិនគ្រប់កាហ្វេ (Auto)
ម៉ាសុីនកាឡុក
_ម៉ាសុីនទាំងនេះបើថ្មី សរុបទៅ6000$ជាងឯណ្ណោះ តែចង់ឲ្យបងប្អូនយកទៅប្រើដូចនេះតម្លៃតែ 3000$ ទេ

_ចំពោះតម្លៃវិញគឺអាចចចារគ្នាបាន

_សូមទំនាក់ទំនងមកលេខ
096 742 4597

_លឿនឡើងបងៗ ម៉ាសុីនទាំងនេះល្អប្រើណាស់ ប្រយ័ត្នគេទិញបាត់ណា ព្រោះមានគេចង់បាន២នាក់ហើយតែឲ្យតម្លៃមិនត្រូវ
បញ្ជាក់ ម៉ាសុីនឆុងការហ្វេគឺ ប្រទេសអុីតាលី ម៉ាសុីនល្អ

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
WooCommerce Stores
Load WooCommerce Stores in 249ms!
Load WordPress Sites
Load WordPress Sites in as fast as 37ms! DigitalOcean Referral Badge
Top