• មានទទួលធ្វើ Server File Sharing Center
  • មានទទួលធ្វើ Server File Sharing Center

មានទទួលធ្វើ Server File Sharing Center

Sangkat Phsar Kandal 2
Date : 18/07/2020

Description

មានទទួលធ្វើ Server File Sharing Center សម្រាប់សាលារៀន ដែលត្រូវការផ្ទុកឯកសាររបស់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ដោយមិនបាច់មាន USB Flash Drive ។ គឺមានន័យថា អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះ គឺគាត់ផ្ទុករាល់ឯកសារទាំងអស់ នៅលើប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីន Server ដោយគាត់មិនចាំបាច់ប្រើ USB Flash Drive ទេ ព្រោះ USB Flash Drive អាចជាប្រភពមានមេរោគដែលធ្វើឲ្យឯកសាររបស់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ មួយចំនួនមានការបាត់បង់។ ដូច្នេះ សូមបងប្អូនងាកមកប្រើប្រព័ន្ធ Server នេះជាការល្អ។
សម្រាប់ ម៉ាស៊ីន Server មាន:
CPU : XEON E5-2620 2.20GHz
RAM : 16GB
HDD : 4T SSD 256GB
OS : Windows Server 2016
បើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងមកលេខ
089 725 924 (Cellcard)
068 921 270 (Metfone)

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
WooCommerce Stores
Load WooCommerce Stores in 249ms!
Load WordPress Sites
Load WordPress Sites in as fast as 37ms! DigitalOcean Referral Badge
Top