• ពោះគោទឹកប្រហុក
  • ពោះគោទឹកប្រហុក
  • ពោះគោទឹកប្រហុក
  • ពោះគោទឹកប្រហុក
  • ពោះគោទឹកប្រហុក

ពោះគោទឹកប្រហុក

Phnom Penh, Cambodia
Price : 10 $
Date : 23/07/2020
Location : Phnom Penh, Cambodia

Description

ចង់បានសាច់គោអាំងមានរសជាតិឆ្ងុយឆ្ងាញ់ទេ។ ជាពិសេសជាមួយទឹក ប្រហុកដែរមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខុសពីគេ។
គុណភាព និង អនាម័យ ជារឿងចម្បង។
អាចធ្វើការកំម្ម៉ង់ចាប់ពីម៉ោងនេះទៅ ដឹកជីញ្ជូនដល់ទីតាំង គិតសេវា តាមចម្ងាយ។
សំរាបចានតូច 5$ ចានធំ 10$
097 888 1990
092 888 190
093 88 1990

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
WooCommerce Stores
Load WooCommerce Stores in 249ms!
Load WordPress Sites
Load WordPress Sites in as fast as 37ms! DigitalOcean Referral Badge
Top