• ផ្ទះសំរាប់លក់ ៤ បន្ទប់គេងផ្ទះហាង
  • ផ្ទះសំរាប់លក់ ៤ បន្ទប់គេងផ្ទះហាង
  • ផ្ទះសំរាប់លក់ ៤ បន្ទប់គេងផ្ទះហាង
  • ផ្ទះសំរាប់លក់ ៤ បន្ទប់គេងផ្ទះហាង
  • ផ្ទះសំរាប់លក់ ៤ បន្ទប់គេងផ្ទះហាង
  • ផ្ទះសំរាប់លក់ ៤ បន្ទប់គេងផ្ទះហាង
  • ផ្ទះសំរាប់លក់ ៤ បន្ទប់គេងផ្ទះហាង
  • ផ្ទះសំរាប់លក់ ៤ បន្ទប់គេងផ្ទះហាង

ផ្ទះសំរាប់លក់ ៤ បន្ទប់គេងផ្ទះហាង

Mean Chey District, National Highway 1, Phnom Penh, Cambodia,
Date : 27/11/2020

Description

ហាងលក់ផ្ទះសំរាប់លក់។ បន្ទប់គេង ៤ បន្ទប់ទឹក ៥ ។ ផ្ទះថ្មី។ ប្លង់រឹងរួចហើយ។ តម្លៃល្អនិងល្អ។ ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍សូមទាក់ទងលោកស្រីផារីសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម

Call: 096 216 2252
Telegram: 096 216 2252

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
WooCommerce Stores
Load WooCommerce Stores in 249ms!
Load WordPress Sites
Load WordPress Sites in as fast as 37ms! DigitalOcean Referral Badge
Top