• ផ្ទះសម្រាប់លក់នៅលើផ្លូវ271 ទល់មុខសាគូរ៉ាអូបែកក្អម
  • ផ្ទះសម្រាប់លក់នៅលើផ្លូវ271 ទល់មុខសាគូរ៉ាអូបែកក្អម
  • ផ្ទះសម្រាប់លក់នៅលើផ្លូវ271 ទល់មុខសាគូរ៉ាអូបែកក្អម
  • ផ្ទះសម្រាប់លក់នៅលើផ្លូវ271 ទល់មុខសាគូរ៉ាអូបែកក្អម
  • ផ្ទះសម្រាប់លក់នៅលើផ្លូវ271 ទល់មុខសាគូរ៉ាអូបែកក្អម
  • ផ្ទះសម្រាប់លក់នៅលើផ្លូវ271 ទល់មុខសាគូរ៉ាអូបែកក្អម
  • ផ្ទះសម្រាប់លក់នៅលើផ្លូវ271 ទល់មុខសាគូរ៉ាអូបែកក្អម
  • ផ្ទះសម្រាប់លក់នៅលើផ្លូវ271 ទល់មុខសាគូរ៉ាអូបែកក្អម

ផ្ទះសម្រាប់លក់នៅលើផ្លូវ271 ទល់មុខសាគូរ៉ាអូបែកក្អម

ផ្ទះសម្រាប់លក់នៅលើផ្លូវ២៧១ ទល់មុខសាគូរ៉ាអូបែកក្អម
Price : 420,000 $
Date : 11/02/2020
Location : ផ្ទះសម្រាប់លក់នៅលើផ្លូវ២៧១ ទល់មុខសាគូរ៉ាអូបែកក្អម

Description

ផ្ទះសម្រាប់លក់នៅលើផ្លូវ២៧១ ទល់មុខសាគូរ៉ាអូបែកក្អម

– ទំហំផ្ទះ ៖ 5m x 16m (សល់មុខ៦មក្រោយ២ម) (ប្លង់រឹង)

– បន្ទប់គេង  4  បន្ទប់ទឹក5

– តម្លៃ ៖ $420,000 / ល្វែង

– ទីតាំង ៖ នៅលើផ្លូវ២៧១ អូបែកក្អម ទល់មុខហាងជប៉ុនសាគូរ៉ា ជិតសាលាជាសុីមសាមគ្គី ។

 077 914 358/ 096 469 7788

Google Map : https://maps.app.goo.gl/tAQhWpo9Qe22szvv7

CREA (Cambodia Real Estate Advisor)

We Serve, Solve And Save What You Sign

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
WooCommerce Stores
Load WooCommerce Stores in 249ms!
Load WordPress Sites
Load WordPress Sites in as fast as 37ms! DigitalOcean Referral Badge
Top