• ផ្ទះវីឡាកាត់ បង់ $5000 ចូលនៅបានភ្លាម
រំលស់ឥតការប្រាក់ $275/ខែ
  • ផ្ទះវីឡាកាត់ បង់ $5000 ចូលនៅបានភ្លាម
រំលស់ឥតការប្រាក់ $275/ខែ
  • ផ្ទះវីឡាកាត់ បង់ $5000 ចូលនៅបានភ្លាម
រំលស់ឥតការប្រាក់ $275/ខែ
  • ផ្ទះវីឡាកាត់ បង់ $5000 ចូលនៅបានភ្លាម
រំលស់ឥតការប្រាក់ $275/ខែ
  • ផ្ទះវីឡាកាត់ បង់ $5000 ចូលនៅបានភ្លាម
រំលស់ឥតការប្រាក់ $275/ខែ
  • ផ្ទះវីឡាកាត់ បង់ $5000 ចូលនៅបានភ្លាម
រំលស់ឥតការប្រាក់ $275/ខែ
  • ផ្ទះវីឡាកាត់ បង់ $5000 ចូលនៅបានភ្លាម
រំលស់ឥតការប្រាក់ $275/ខែ
  • ផ្ទះវីឡាកាត់ បង់ $5000 ចូលនៅបានភ្លាម
រំលស់ឥតការប្រាក់ $275/ខែ

ផ្ទះវីឡាកាត់ បង់ $5000 ចូលនៅបានភ្លាម រំលស់ឥតការប្រាក់ $275/ខែ

prey sandek
Price : 55,000 $
Date : 07/12/2019
Location : prey sandek

Description

មាន5ពាន់ក៏អាចទិញផ្ទះបានហេតុអ្វីជួលផ្ទះគេនៅ?
?​ កក់តែ$500 រំលស់ឥតការប្រាក់$275/ខែ។
? ទីតាំងផ្ទះចម្ងាយ3km ពី ✈️អាកាសយានដ្ធានភ្នំពេញសង្កាត់ចោមចៅ, ខ័ណ្ណពោធ៍សែនជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ។ ផ្ទះទំហំ 4.2m x 9.5m សាច់ផ្ទះពេញ សល់ដីមុខផ្ទះ 4m & ក្រោយផ្ទះ 1.5m, បន្ទប់គេង 2, បន្ទប់ទឹក 3 ,ផ្ទះបាយ 1, បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ 1 ផ្លូវបេតុង 8m។                     
               ? 069 93 99 05 Smart
            ? 060 68 00 92 Metfone
          ? 012 74 30 91 Cellcard

Profile Picture
Willy
Dealer

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
WooCommerce Stores
Load WooCommerce Stores in 249ms!
Load WordPress Sites
Load WordPress Sites in as fast as 37ms! DigitalOcean Referral Badge
Top