• ផ្ទះលក់ ១៦ម៉ x ២៥ម៉ 350m ពីផ្លូវនរោត្តម
  • ផ្ទះលក់ ១៦ម៉ x ២៥ម៉ 350m ពីផ្លូវនរោត្តម
  • ផ្ទះលក់ ១៦ម៉ x ២៥ម៉ 350m ពីផ្លូវនរោត្តម
  • ផ្ទះលក់ ១៦ម៉ x ២៥ម៉ 350m ពីផ្លូវនរោត្តម
  • ផ្ទះលក់ ១៦ម៉ x ២៥ម៉ 350m ពីផ្លូវនរោត្តម
  • ផ្ទះលក់ ១៦ម៉ x ២៥ម៉ 350m ពីផ្លូវនរោត្តម

ផ្ទះលក់ ១៦ម៉ x ២៥ម៉ 350m ពីផ្លូវនរោត្តម

350

3 $

Date : 03/05/2022
The Ultimate Managed Hosting Platform

Description

ផ្ទះលក់ សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ 

ទំហំដី: 16m x 25m 
មាន: 14 បន្ទប់គេង 15 បន្ទប់ទឹក 
ចំណតឡាន: 4 
តម្លៃលក់: 2.8 លានដូល្លា 
ចំណូលជួល: 4500/$
House for sale 2.8$ million 
Sangkat Beung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh 
Land size: 16m x25m 
Rent price: $4500/Month
– 14 bedrooms 
– 15 Bathrooms
– car parking: 4 cars
– ​Backyard lefft 1m 
– Tel. 016 99 43 02 

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
Top