• ផ្ទះលក់បន្ទាន់
  • ផ្ទះលក់បន្ទាន់
  • ផ្ទះលក់បន្ទាន់
  • ផ្ទះលក់បន្ទាន់

ផ្ទះលក់បន្ទាន់

Khan Tuol Kouk, Mao Tse Toung Boulevard (Street: 245), Phnom Penh, Cambodia,
Price : 390,000 $
Date : 01/12/2021
Location : Khan Tuol Kouk, Mao Tse Toung Boulevard (Street: 245), Phnom Penh, Cambodia,
The Ultimate Managed Hosting Platform

Description

ផ្ទះអាជីវកម្មលក់បន្ទាន់ ចរចារបាន ស្ថិតលើផ្លូវ271 កំពុងជួលបាន 1500$/ខែ

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
WooCommerce Stores
Load WooCommerce Stores in 249ms!
Load WordPress Sites
Load WordPress Sites in as fast as 37ms! DigitalOcean Referral Badge
Top