• ផ្ទះលក់បន្ទាន់តម្លៃក្រោមទីផ្សា
  • ផ្ទះលក់បន្ទាន់តម្លៃក្រោមទីផ្សា
  • ផ្ទះលក់បន្ទាន់តម្លៃក្រោមទីផ្សា
  • ផ្ទះលក់បន្ទាន់តម្លៃក្រោមទីផ្សា
  • ផ្ទះលក់បន្ទាន់តម្លៃក្រោមទីផ្សា
  • ផ្ទះលក់បន្ទាន់តម្លៃក្រោមទីផ្សា
  • ផ្ទះលក់បន្ទាន់តម្លៃក្រោមទីផ្សា

ផ្ទះលក់បន្ទាន់តម្លៃក្រោមទីផ្សា

Phnom Penh

55,000 $

Date : 01/04/2022
The Ultimate Managed Hosting Platform

Description

ផ្ទះក្រោមទីផ្សារខ្លាំងនៅបុរីពិភពថី្មឈូកវ៉ា2 
# Link house for Sale Price : $55000(Nego)
– Land size  : 4.1 x 19m
– House size  : 4.1 x 12m
– Front Land  : 5m
– Back Land  : 2m
– Bedroom  : 2
– Bathroom  : 3
– Maidroom  : 0
– Dining room  : 1
– Kitchen  : 1 
# for more information: 095217802/0968890281

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
Top