• ប្រដាប់កាត់ក្បាលកំប៉ុងបច្ចេកទេសទំនើប កាត់ក្បាលកំប៉ុងបានស្អាត់ល្អ
  • ប្រដាប់កាត់ក្បាលកំប៉ុងបច្ចេកទេសទំនើប កាត់ក្បាលកំប៉ុងបានស្អាត់ល្អ
  • ប្រដាប់កាត់ក្បាលកំប៉ុងបច្ចេកទេសទំនើប កាត់ក្បាលកំប៉ុងបានស្អាត់ល្អ
  • ប្រដាប់កាត់ក្បាលកំប៉ុងបច្ចេកទេសទំនើប កាត់ក្បាលកំប៉ុងបានស្អាត់ល្អ

ប្រដាប់កាត់ក្បាលកំប៉ុងបច្ចេកទេសទំនើប កាត់ក្បាលកំប៉ុងបានស្អាត់ល្អ

Phnom Penh
Date : 21/10/2020

Description

ប្រដាប់កាត់ក្បាលកំប៉ុងបច្ចេកទេសទំនើប កាត់ក្បាលកំប៉ុងបានស្អាត់ល្អ
លក្ខណៈពិសេស
_កាត់ក្បាលកំប៉ុងបានស្អាត
_ងាយស្រួលកាត់
_កាត់ហើយអាចដាក់ទឹកកកក្នុងនោះ
_ការពារបរិដ្ថាន
_ពេលទៅណាមកណាមិនចាំបាច់មានកំប៉ុងជ័រទៅជាមួយ មានតែឪបករណ៍មួយនេះចង់កាត់កំប៉ុងប៉ុន្មានក៏បាន
ចង់បានឪបករណ៍តម្លៃត្រឹមតែ6$ តែប៉ុណ្ណោះ រុសរាន់ឡើងស្តុកមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះ 
លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង 069 321 123

Profile Picture
Kimlay
Dealer

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
WooCommerce Stores
Load WooCommerce Stores in 249ms!
Load WordPress Sites
Load WordPress Sites in as fast as 37ms! DigitalOcean Referral Badge
Top