• ប៉ូលារថយន្ដ ចល័ត
  • ប៉ូលារថយន្ដ ចល័ត
  • ប៉ូលារថយន្ដ ចល័ត
  • ប៉ូលារថយន្ដ ចល័ត
  • ប៉ូលារថយន្ដ ចល័ត
  • ប៉ូលារថយន្ដ ចល័ត

ប៉ូលារថយន្ដ ចល័ត

ចំកាដូង
Date : 26/05/2022

Description

ទទួលប៉ូលារថយន្ដ ដល់ទីកន្លែង ធានា គុណភាព នឹង តម្លៃ ជាង
មានបទពិសោធន៍ ច្បាស់លាស់ 
អត្ថប្រយោជន៍ប៉ូលា÷
           ១    🚙 បន្ថែមស្រទាប់ការពារទឹកថ្នាំរថយន្ត
           ២.   🚙កម្ចាត់ នឹងការពារស្នាមឆ្កូត ស្នឹម 
           ៣.  🚙ការពាថ្នាំរថយន្ដពីដំណក់ទឹកភ្លៀង
            ៤.  🚙ការពារថ្នាំរថយន្តពីរកំដៅថ្ងៃ UV
            ៥.  🚙ងាយស្រួលក្នុងការលាង នឹងជូតសំអាត
            6.   🚙ធ្វើឲ្យថ្នាំរថយន្តភ្លឺ រលោងថ្មីជានិច្ច
             7•ថ្នាំប៉ូលាល្អ ជាងមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំ តម្លៃធូថ្លៃ ស្ដងដាប៉ូលា ស្អាតពេញចឹត្ត💯
  
       Call: 081922 849
                099366576
Profile Picture
Kem Nik
Dealer

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
WooCommerce Stores
Load WooCommerce Stores in 249ms!
Load WordPress Sites
Load WordPress Sites in as fast as 37ms! DigitalOcean Referral Badge
Top