• ទម្រង់​កិច្ចសន្យា​

ទម្រង់​កិច្ចសន្យា​

Chroab, Santuk, Cambodia,

0 $

Date : 07/09/2022
The Ultimate Managed Hosting Platform

Description

#មានក្នុងស្តុកស្រាប់
❇️កិច្ចសន្យា៖
✔កិច្ចសន្យា​ដាក់បញ្ចាំ​✔កិច្ចសន្យា​កក់ប្រាក់​ដីនិង​ផ្ទះ​✔កិច្ចសន្យា​ទិញលក់រថយន្ថផ្តាច់
🎁គម្ពីអ្នកមាន(ឈុតសៀវភៅ)
✔ភាពជាអ្នកមានកំពូល✔ភាពជា​អ្នកដឹកនាំ✔ភាពជា​CEO
—————————-
#សម្រាប់​កិច្ចសន្យា​មួយដុំមាន១០០សន្លឹក​,សន្លឹកសម្រាប់សរសេរ៥០,សន្លឹកដាន៥០ទម្រង់​A4។ 🚛🚛ហ្វីដឹក​ជញ្ជូន​25ខេត្ត /ក្រុង 📲096 50 44 888

Profile Picture
saro
Dealer

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
Top