• ថ្នាំ​លាងកញ្ចក់រថយន្ថ
  • ថ្នាំ​លាងកញ្ចក់រថយន្ថ
  • ថ្នាំ​លាងកញ្ចក់រថយន្ថ
  • ថ្នាំ​លាងកញ្ចក់រថយន្ថ
  • ថ្នាំ​លាងកញ្ចក់រថយន្ថ
  • ថ្នាំ​លាងកញ្ចក់រថយន្ថ

ថ្នាំ​លាងកញ្ចក់រថយន្ថ

Khan Pou Senchey District, Street 19, Phnom Penh, Cambodia,

5 $

Date : 25/08/2022
The Ultimate Managed Hosting Platform

Description

ថ្នាំ​លាងកញ្ចក់រថយន្ថនឹងកញ្ចក់ទូទៅ។ វាជាប្រភេទដុំថ្នាំដាក់រលាយក្នុងទឹកប្រេីជាមួយឡានក៏បានជាមួយកញ្ចក់ផ្សេងៗក៏បាន។
✔ប្រេីជាមួយឡាន៖​ ដាក់ចូលក្នុងធុងទឹកចាញ់កញ្ចក់រថយន្ថវាជួយអោយកាបាញ់លាងទឹកកញ្ចក់ឆាប់ស្អាតមិនស្រអាប់មិនមានស្នាម​ភ្លឺនិងរលោងជាងមុន​ ។ វារលាយចូលទៅក្នុងទឹកមិនមានកំណរកំបោរដែលអាចធ្វេីអោយប៉ះពាល់ដលរថយន្ថនោះទេ
✔ប្រេីជាមួយការ៉ូផ្ទះ៖​ ដាក់ដុំថ្នាំចូលក្នុងទឹកចំណុះ4Lទុកអោយរលាយសព្វរួចហេីយយកទៅជូតធ្វេីអោយការ៉ូភ្លឺរលោងជាងជូតនឹងទឹកសាប៊ូធម្មតា

Profile Picture
saro
Dealer

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
Top