• ត្រូវការសន្តិសុខ និងប្រធានក្រុមសន្តិសខវេនយប់

ត្រូវការសន្តិសុខ និងប្រធានក្រុមសន្តិសខវេនយប់

2004 Street 2004, Phnom Penh, Cambodia
Date : 29/11/2020

Description

ត្រូវការជ្រើសរើស សន្តិសុខ និងប្រធានក្រុម ដែលលក្ខខណ្ឌការងារដូចខាងក្រោមៈ
លក្ខខណ្ឌការងារ៖
-ប្រចាំការតាមគោលដៅដែលបានកំណត់
-កត់ត្រា និង ត្រួតពិនិត្យចំនួនសម្ភារៈ និងភ្ញៀវចេញចូល
-រក្សានិងការពារ ទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុន
-ការងារផ្សេងៗទៀតចាត់ចែងដោយប្រធានក្រុម
លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស៖
-អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ៤០ ឆ្នាំ
-ចេះអាន និង សរសេរភាសាខ្មែរ
-មានការសហការណ៍/ទំនាក់ទងល្អជាមួយបុគ្គលិកដទៃ
-មានភាពហ្មត់ចត់ និង អំណត់ក្នុងការងារ
-មានកាយសម្បទាមាំមួន
-មានបទពិសោធន៍ផ្ដល់អាទិភាព
  *ប្រាក់ខែ សន្តិសុខ ចាប់ពី $200 (12ម៉)
  *ប្រាក់ខែ ប្រធានក្រុម $260  (12ម៉)
– ទំនាក់ទំនងលេខ ០១៦៥៤៥២៨២/០៩៧៥២២២៣២១
– Telegram 012900207
Profile Picture
Chanthy
Dealer

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
WooCommerce Stores
Load WooCommerce Stores in 249ms!
Load WordPress Sites
Load WordPress Sites in as fast as 37ms! DigitalOcean Referral Badge
Top