• តោះ តោះម៉ូយៗណា ដែលកំពុងរង់ចាំ ប្រូមូសិនពិសេសខ្លះ?
?ថែមអោយ ណាណៃ ម៉ងលើកនេះ?
ជិតដល់បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហើយ
  • តោះ តោះម៉ូយៗណា ដែលកំពុងរង់ចាំ ប្រូមូសិនពិសេសខ្លះ?
?ថែមអោយ ណាណៃ ម៉ងលើកនេះ?
ជិតដល់បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហើយ
  • តោះ តោះម៉ូយៗណា ដែលកំពុងរង់ចាំ ប្រូមូសិនពិសេសខ្លះ?
?ថែមអោយ ណាណៃ ម៉ងលើកនេះ?
ជិតដល់បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហើយ
  • តោះ តោះម៉ូយៗណា ដែលកំពុងរង់ចាំ ប្រូមូសិនពិសេសខ្លះ?
?ថែមអោយ ណាណៃ ម៉ងលើកនេះ?
ជិតដល់បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហើយ

តោះ តោះម៉ូយៗណា ដែលកំពុងរង់ចាំ ប្រូមូសិនពិសេសខ្លះ? ?ថែមអោយ ណាណៃ ម៉ងលើកនេះ? ជិតដល់បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហើយ

Phnom Penh
Price : 25 $
Date : 23/08/2019
Location : Phnom Penh

Description

តោះ តោះម៉ូយៗណា ដែលកំពុងរង់ចាំ ប្រូមូសិនពិសេសខ្លះ?
?ថែមអោយ ណាណៃ ម៉ង លើកនេះ?
ជិតដល់បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ហើយណា មុខមានបញ្ហា មុន ជាំ អាច់រុយ មុខខ្មៅស្រអាប់ ??តោះទាន់មានប្រូមូសិន អស់ស្ទះ
ដែលមិនដែលមានសោះ ពី ប៊្រេន Nadeara 
???ទិញ1 ឈុត ថែម 1 ឈុត???
??តម្លៃ $25 បានដល់ទៅ 2 ឈុត ?ចំណេញអស់ស្ទះ? 
????ចាំអីទៀត!!!!????
?មានត្រឹមតែ 80ឈុត ទេណា ដែលយកមកប្រូមូសិនជូន
ជួយស៊ែ ម្នាក់1 ទើបបានប្រូមូសិននេះ ចា៎??
បញ្ជាក់៖ ផលិតផលបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលជាតិ ត្រឹមត្រូវ
ទូរស័ព្ទលេខ ? (cellcard)012 985 370
                  ?(Smart)069 335 045
??មានសេវាដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែង??

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
WooCommerce Stores
Load WooCommerce Stores in 249ms!
Load WordPress Sites
Load WordPress Sites in as fast as 37ms! DigitalOcean Referral Badge
Top