• ដុំសំអាតបង្គន់ Toilet Block

ដុំសំអាតបង្គន់ Toilet Block

Phnom Penh, Cambodia
Price : 8 $
Date : 03/04/2020
Location : Phnom Penh, Cambodia

Description

ដុំសំអាតបង្គន់ តម្លៃ 8 ដុល្លា ក្នុង ១ ប្រអប់ 078400567

សំគាល់៖ ១ប្រអប់ មាន ២០ កព្ចាប់តូចដូចរូប

១ដុំប្រើបានរហូត ២ សប្តារហ៏ រឺ ច្រើនជាងនឹងទៀត

Toilet Block only $8 /box, 20piece/box

2 Fragrance: Pine and Lemon

Last for 2 week long or more

– ប្រើសម្រាប់សម្លាប់មេរោគក្នុងបង្គន់

– ប្រើសម្រាប់បំបាត់ក្លិនចេញពីបង្គន់

– អនាម័យសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារ

Profile Picture
Kaiba
Individual

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
WooCommerce Stores
Load WooCommerce Stores in 249ms!
Load WordPress Sites
Load WordPress Sites in as fast as 37ms! DigitalOcean Referral Badge
Top