• ដីឡូត៌លក់ ក្រុមហ៊ុនហេងសំណាង
  • ដីឡូត៌លក់ ក្រុមហ៊ុនហេងសំណាង
  • ដីឡូត៌លក់ ក្រុមហ៊ុនហេងសំណាង
  • ដីឡូត៌លក់ ក្រុមហ៊ុនហេងសំណាង
  • ដីឡូត៌លក់ ក្រុមហ៊ុនហេងសំណាង
  • ដីឡូត៌លក់ ក្រុមហ៊ុនហេងសំណាង

ដីឡូត៌លក់ ក្រុមហ៊ុនហេងសំណាង

ភូមិឣង្គពពេល ឃំុឣង្គពពេល ស្រុកគងពីសី ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
Date : 02/09/2020

Description

ក្រុមហ៊ុនមានលក់ដីឡូត៌គ្រប់ប្រភេទ គ្រប់ទំហ៊ំ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់កំពុងឣភិវឌ្ឍន៌ខ្លាំងផ្លូវជាតិលេខ៣ ។5m×20m=1110$ ??ហើយដែលចាប់ពីថ្ងៃ ទី០៦/០៩/២០ ដល់ថ្ងៃទី ៣០/០៩/២០ ក្រុមហ៊ុនមានប្រម៉ូសិនពីសេស ទិញ១ឡូត៌បញ្ចុះតំលៃជូន?? 500$ ទិញ 2ឡូត៌ បញ្ចុះជូន 1200$?? ដូច្នេះកុំឣោយឨកាសនេះកន្លងផុតឣោយសោះ?????៕??ទិញដីកើនទ្រព្យ  ទិញដីទុកមានឨកាសក្លាយជាឣ្នកមាន។ចាប់ឣារម្មណ៌ ខលមក ????010501632/011616815/097 5 816 836។??មានរដ្ឋយន្តជូនទៅមើលដីមិនយកប្រាក់

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
WooCommerce Stores
Load WooCommerce Stores in 249ms!
Load WordPress Sites
Load WordPress Sites in as fast as 37ms! DigitalOcean Referral Badge
Top