• ដីលក់ 50m ពីផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុង៣
  • ដីលក់ 50m ពីផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុង៣
  • ដីលក់ 50m ពីផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុង៣

ដីលក់ 50m ពីផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុង៣

Khan Pou Senchey District, Phnom Penh, Cambodia,

2 $

Date : 29/07/2022
The Ultimate Managed Hosting Platform

Description

ដីលក់ ចុះពីផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុង៣
5×17.5m : 27000$
5x18m : 32000$
ក្រោមទីផ្សារ
ភូមិ កប់ភ្លក់ សង្កាត់ភ្លើងឆេះរទេះ ខណ្ឌ ពោធិសែនជ័យ

Map : Dropped pin
https://goo.gl/maps/uqBBt41qgQyKSaYd9

Profile Picture
Mike
Dealer

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
Top