• ដីលក់បន្ទាន់ ខាងកើតផ្សាររការកោង, កងមាស កំពង់ចាម
  • ដីលក់បន្ទាន់ ខាងកើតផ្សាររការកោង, កងមាស កំពង់ចាម
  • ដីលក់បន្ទាន់ ខាងកើតផ្សាររការកោង, កងមាស កំពង់ចាម
  • ដីលក់បន្ទាន់ ខាងកើតផ្សាររការកោង, កងមាស កំពង់ចាម
  • ដីលក់បន្ទាន់ ខាងកើតផ្សាររការកោង, កងមាស កំពង់ចាម
  • ដីលក់បន្ទាន់ ខាងកើតផ្សាររការកោង, កងមាស កំពង់ចាម
  • ដីលក់បន្ទាន់ ខាងកើតផ្សាររការកោង, កងមាស កំពង់ចាម
  • ដីលក់បន្ទាន់ ខាងកើតផ្សាររការកោង, កងមាស កំពង់ចាម

ដីលក់បន្ទាន់ ខាងកើតផ្សាររការកោង, កងមាស កំពង់ចាម

Phonem penh
Price : 185,000 $
Date : 20/11/2019
Location : Phonem penh

Description

សួស្តី!

ដីលក់នៅទីតាំងល្អ អាចរកស៊ីបាន ជាប់ថ្នល់ជាតិ ខាងកើតផ្សាររកាកោង ស្រុកកងមាស ថខត្តកំពង់ចាម ទំហំ 9m x  30m។ សូមទាក់ទងមក013836673/ 016836673 តម្លៃចុះបានទៀត អរគុណ។

Dear Customers, 

I want to sell my own land 9m x 30m in 18500 along the national road . Please call 013836692, negotiateable price, thank.

Profile Picture
Chhoeun
Dealer

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
WooCommerce Stores
Load WooCommerce Stores in 249ms!
Load WordPress Sites
Load WordPress Sites in as fast as 37ms! DigitalOcean Referral Badge
Top