• ដី​លក់នៅឧត្តង្គ​ ភូមិ​ទួលអង្គុញ​ ឃុំផ្សារដែក​ ខេត្ត​កណ្ដាល​
  • ដី​លក់នៅឧត្តង្គ​ ភូមិ​ទួលអង្គុញ​ ឃុំផ្សារដែក​ ខេត្ត​កណ្ដាល​
  • ដី​លក់នៅឧត្តង្គ​ ភូមិ​ទួលអង្គុញ​ ឃុំផ្សារដែក​ ខេត្ត​កណ្ដាល​
  • ដី​លក់នៅឧត្តង្គ​ ភូមិ​ទួលអង្គុញ​ ឃុំផ្សារដែក​ ខេត្ត​កណ្ដាល​
  • ដី​លក់នៅឧត្តង្គ​ ភូមិ​ទួលអង្គុញ​ ឃុំផ្សារដែក​ ខេត្ត​កណ្ដាល​
  • ដី​លក់នៅឧត្តង្គ​ ភូមិ​ទួលអង្គុញ​ ឃុំផ្សារដែក​ ខេត្ត​កណ្ដាល​
  • ដី​លក់នៅឧត្តង្គ​ ភូមិ​ទួលអង្គុញ​ ឃុំផ្សារដែក​ ខេត្ត​កណ្ដាល​
  • ដី​លក់នៅឧត្តង្គ​ ភូមិ​ទួលអង្គុញ​ ឃុំផ្សារដែក​ ខេត្ត​កណ្ដាល​

ដី​លក់នៅឧត្តង្គ​ ភូមិ​ទួលអង្គុញ​ ឃុំផ្សារដែក​ ខេត្ត​កណ្ដាល​

Veang Chas, National Road 52, Odongk, Cambodia,

80,000 $

Date : 02/03/2023
The Ultimate Managed Hosting Platform

Description

ដី​ទំហំ​ 22m x 100m នៅជិតផ្លូវចូលភ្នំឧត្តុង្គ
ស្ថិត​ក្នុង​ភូមិ​ទួលអង្គុញ​ សង្កាត់​ផ្សារដែក​ ខេត្ត​កណ្ដាល​
ចាប់អារម្មណ៍​ខលសួរបាន​ 0962222449

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
Top