• ឈុតដោះដូយ និងសប់ខ្យល់កង់រថយន្តអេឡិចត្រូវនិច JW-150 ( អាចដូយបាន 5តោន)
  • ឈុតដោះដូយ និងសប់ខ្យល់កង់រថយន្តអេឡិចត្រូវនិច JW-150 ( អាចដូយបាន 5តោន)
  • ឈុតដោះដូយ និងសប់ខ្យល់កង់រថយន្តអេឡិចត្រូវនិច JW-150 ( អាចដូយបាន 5តោន)
  • ឈុតដោះដូយ និងសប់ខ្យល់កង់រថយន្តអេឡិចត្រូវនិច JW-150 ( អាចដូយបាន 5តោន)
  • ឈុតដោះដូយ និងសប់ខ្យល់កង់រថយន្តអេឡិចត្រូវនិច JW-150 ( អាចដូយបាន 5តោន)
  • ឈុតដោះដូយ និងសប់ខ្យល់កង់រថយន្តអេឡិចត្រូវនិច JW-150 ( អាចដូយបាន 5តោន)
  • ឈុតដោះដូយ និងសប់ខ្យល់កង់រថយន្តអេឡិចត្រូវនិច JW-150 ( អាចដូយបាន 5តោន)
  • ឈុតដោះដូយ និងសប់ខ្យល់កង់រថយន្តអេឡិចត្រូវនិច JW-150 ( អាចដូយបាន 5តោន)

ឈុតដោះដូយ និងសប់ខ្យល់កង់រថយន្តអេឡិចត្រូវនិច JW-150 ( អាចដូយបាន 5តោន)

ភូមិគោកត្នោត សង្កាតគោកចក ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
Date : 22/10/2020

Description

ឈុតដោះដូយ និងសប់ខ្យល់កង់រថយន្តអេឡិចត្រូវនិច JW-150 ( អាចដូយបាន 5តោន) មានកម្លាំងខ្លាំង និងមុខងារសំខាន់ 8 យ៉ាងរួមមាន ៖
– ដោះកង់ដោយកម្លាំងម៉ាសុីន
– ដូយឡានដោយកម្លាំងម៉ាសុីន
– សប់ខ្យល់កង់រថយន្ត
– ថ្លឹងទម្ងន់ខខ្យល់កង់រថយន្ត
– ពិល LED
– កាំបិតកាត់ខ្សែរក្រវ៉ាត់ ( ប្រើពេលអាសន្ន )
– ញញួរបំបែកកញ្ចក់ ( ប្រើពេលអាសន្ន )
– ផ្លាកសញ្ញាចំណាំងផ្លាត ( ប្រើពេលយប់ )
✅ ធានា 90 ថ្ងៃ (មានបញ្ហាប្ដូរជូនថ្មី)
✅ ដឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃក្នុង25ខេត្តក្រុង (សម្រាប់អ្នកខេត្តសៀមរាបទំនិញដល់ដៃចាំអោយលុយ)
👉កម្មង់ទិញ រឺសួរពត៌មានបន្ថែម
𝐂𝐚𝐥𝐥/ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦/ 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐚𝐩𝐩
𝟎𝟕𝟏 𝟒𝟔 𝟑𝟑 𝟏𝟔𝟒
💰💰 Promotion តំលៃ179$ ចុះមកត្រឹមតែ 129$ (សំរាប់តែ20នាក់ប៉ុណ្តោះ)
🏠 ខេត្តសៀមរាប

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
WooCommerce Stores
Load WooCommerce Stores in 249ms!
Load WordPress Sites
Load WordPress Sites in as fast as 37ms! DigitalOcean Referral Badge
Top