• ឆ្នាំងសាកកាមេរ៉ា

ឆ្នាំងសាកកាមេរ៉ា

លេខទូរសព្ទ: 017723273

5 $

Date : 03/07/2022
The Ultimate Managed Hosting Platform

Description

ភ្លើងផ្ទុក Input 100-240V
ភ្លើងចេញ Output 12V, 1.5A

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
Top