• ចង់លក់ដី១កន្លែងទំហំ200m2.  10*20m =16000$ លេខទូរសព្ទ័ 010754769/ +821067968609

ចង់លក់ដី១កន្លែងទំហំ200m2. 10*20m =16000$ លេខទូរសព្ទ័ 010754769/ +821067968609

ឃុំ ស្តុកល្ពៅ ស្រុក ឧត្តុង ខេត្តកំពុងស្ពឺ ផ្លូវ 51

16,000 $

Date : 12/03/2023
The Ultimate Managed Hosting Platform

Description

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
Top