• ខុនដូលក់បន្ទាន់
  • ខុនដូលក់បន្ទាន់
  • ខុនដូលក់បន្ទាន់
  • ខុនដូលក់បន្ទាន់
  • ខុនដូលក់បន្ទាន់
  • ខុនដូលក់បន្ទាន់
  • ខុនដូលក់បន្ទាន់

ខុនដូលក់បន្ទាន់

Khan Tuol Kouk, Mao Tse Toung Boulevard (Street: 245), Phnom Penh, Cambodia,

75,000 $

Date : 13/03/2023
The Ultimate Managed Hosting Platform

Description

💁🏼‍♀️លក់បង្ហើយ ប្រភេទ 1បន្ទាប់គេង 💥ទិញភ្លាម ចូលនៅភ្លាម💥តម្លៃ 75,000$~ជាន់ទី 6

👉 បង់មុនត្រឹមតែ $22,500 ចូលនៅបាន
👉 ទីតាំងទល់មុខផ្សារទំTK Avenue ទួលគោក

❤️ ជាពិសេសគឺចំណតឡាន Auto Car Parking ដំបូងគេនៅកម្ពុជា ☎️☎️ 016498936
https://t.me/HourChanthou

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
Top