• ក្រុមការងារដីធ្លី
  • ក្រុមការងារដីធ្លី
  • ក្រុមការងារដីធ្លី

ក្រុមការងារដីធ្លី

St. 480 corner 271 ទួលទំពូង ក្រុងភ្នំពេញ
Date : 31/01/2021

Description

នាងខ្ញុំត្រូវការជ្រេីសរេីសអ្នកចូលរួមធ្វេីកិច្ចការងារធំក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅអាគារពាណិជ្ច
ជកម្មផ្ទាល់ ៨ជាន់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ក្រុមហ៊ុន 11 World Realty នៅកណ្តាលរាជធានីភ្នំពេញ៖
*** មានឆន្ទៈ និងសេចក្តីក្លានពិតប្រាកដ
*** មានគោលដៅច្បាស់លាស់
*** មិនគិតពីកំរិតវប្បធ៌ម និងបទពិសោធន៍
*** ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលវគ្គសិក្សា Rich Young Academy 
បងប្អូនចូលរួមសូម Inbox or 096 3593 168

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
WooCommerce Stores
Load WooCommerce Stores in 249ms!
Load WordPress Sites
Load WordPress Sites in as fast as 37ms! DigitalOcean Referral Badge
Top