ចន ឃ្វីនស៊ី អាដាម (John Quincy Adams) ប្រធានាធិបតីទី៦ សហរដ្ឋអាមេរិច

ចន ឃ្វីនស៊ី អាដាម (John Quincy Adams) ប្រធានាធិបតីទី៦ សហរដ្ឋអាមេរិច

១. ព្យាយាមហើយបរាជ័យមិនអីទេ កុំឲ្យតែបរាជ័យក្នុងការព្យាយាម ។

          ២. បើសកម្មភាពរបស់អ្នកអាចជំរុញ ឲ្យអ្នកដទៃសុបិនកាន់តែច្រើន រៀនកាន់តែច្រើន ធ្វើកាន់តែច្រើន ហើយក្លាយជាអ្វីមួយកាន់តែច្រើននោះ មានន័យថា អ្នកគឺជាមេដឹកនាំហើយ ។

          ៣. យើងត្រូវចំណាយពេលវេលាក្នុងការគិតពិចារណាដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ប៉ុន្តែបើពេលវេលាសម្រាប់សកម្មភាពមកដល់កុំគិតច្រើនពេក ចាប់ផ្តើមធ្វើវាទៅ ។

          ៤. ការទទួលខុសត្រូវគឺជារបស់យើង ប៉ុន្តែលទ្ធផលគឺជារបស់ព្រះ ។

          ៥. ការជឿថា មនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែស្មោះត្រង់ គឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់ ប៉ុន្តែបើមិនជឿអ្នកណាសោះ កាន់តែជារឿងគ្រោះថ្នាក់បំផុត ។

          ៦. ខ្ញុំគឺជាអ្នកប្រយុទ្ធ ដូចនេះហើយទើបកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំអាចធ្វើអ្នកជំនួញ ហើយកូនប្រុសរបស់គេអាចធ្វើជាកវីនិពន្ធ ។

          ៧. សេរីភាព នៃសារព័ត៌មាន គួរទទួលបានការគោរព ។

          ៨. គុណសម្បត្តិនៃការជួយទំនុកបម្រុងអ្នកដទៃក្នុងជីវិតមួយនេះ គឺជាគុណសម្បត្តិដ៏ល្អ និងមានតម្លៃមិនចេះសាបសូន្យឡើយ ។

          ៩. ទាសភាព ប្រៀបបានទៅនឹងច្រែះ ដែលវានឹងស៊ីយ៉ាងជ្រៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាជនអាមេរិចខាងជើង។

          John Quincy Adams កើតនៅឆ្នាំ១៧៦៧ លោកគឺជាប្រធានាធិបតីអាមេរិចទី៦ ដែលបានកាន់តំណែងពីឆ្នាំ១៨២៥ ដល់១៨២៩ ។ លោកក៏ជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិចទី២ ចន អាដាម ដែលកាន់តំណែងពីឆ្នាំ១៧៩៧ ដល់១៨០១ ។លោកបានលាចាកលោកនៅឆ្នាំ១៨៤៨ ក្នុងអាយុ៨០ឆ្នាំ ។

ប្រភព: សៀវភៅបុគ្គលល្បី មនុស្ស ១០០ គំនិត ១០០០ រៀបរៀងដោយ ឈុំ សីហា

Top