គ្រីស្តុប គូឡុំ (Christopher Columbus) ជាអ្នកជំនួញផ្លូវទឹកអ៊ីតាលី និងអ្នករុករកឃើញទ្វីបអាមេរិច

គ្រីស្តុប គូឡុំ (Christopher Columbus) ជាអ្នកជំនួញផ្លូវទឹកអ៊ីតាលី និងអ្នករុករកឃើញទ្វីបអាមេរិច

គ្រីស្តុប គូឡុំ (Christopher Columbus)

អ្នកជំនួញផ្លូវទឹកអ៊ីតាលី និងអ្នករុករកឃើញទ្វីបអាមេរិច

          ១. ដើរតាមពន្លឺព្រះអាទិត្យយើងនឹងចេញផុតពីពិភពលោកចាស់ ។

            ២. ពេលធ្វើដំណើរដោយទូកក្តោងដើម្បីរុករកដែនដីថ្មី ខ្ញុំមិនបានប្រើប្រាស់ប្រាជ្ញាគណិតវិទ្យាឬផែនទីអ្វីនោះឡើយ ។

            ៣. ទ្រព្យសម្បត្តិមិនបានធ្វើឲ្យមនុស្សក្លាយជាមាននោះទេ។ វាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យមនុស្សក្លាយជាមនុស្សរវល់តែប៉ុណ្ណោះ ។

            ៤. អ្នកមិនអាចឆ្លងកាត់មហាសមុទ្របានទេ លុះត្រាតែអ្នកមានភាពក្លាហានបោះបង់ច្រាំងសមុទ្ររបស់អ្នកសិន ។

            ៥. ការរុករកឃើញថ្មីមិនមែនការរកឃើញទឹកដីថ្មីនោះទេ ប៉ុន្តែគឺជាការរកឃើញទិដ្ឋភាពថ្មីសម្រាប់ភ្នែករបស់យើង ។

          គ្រីស្តុប គូឡុំ កើតនៅឆ្នាំ១៤៥១ នៅទីក្រុង Genao ប្រទេសអ៊ីតាលី ត្រូវបានពិភពលោកទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកដែលបានរុករកឃើញទ្វីបអាមេរិច។ ដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភពីស្តេចប្រទេសអេស្ប៉ាញលោកបានបញ្ជាការធ្វើដំណើរទូកក្តោងចំនួន៤ ឆ្លងកាត់អាតាឡង់ទិករហូតដល់បានរកឃើញដែនដីថ្មីនៅទ្វីបអាមេរិចហើយក៏ជាការចាប់ ផ្តើមអាណានិគមរបស់ពួកអឺរ៉ុប។ តាមពិតទៅទ្វីបអាមេរិចនេះមានមនុស្សរស់នៅរាប់សិបពាន់ឆ្នាំមកហើយ ប៉ុន្តែគ្រាន់តែពិភពលោកមិនបានដឹងប៉ុណ្ណោះពោលគឺរហូតដល់គ្រីស្តុបគូឡុំបានរុករកឃើញនៅឆ្នាំ១៤៩២។ គ្រីស្តុប គូឡុំបានលាចាកលោកនៅឆ្នាំ១៥០៦ក្នុងវ័យ៥៤ឆ្នាំនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញ។

ប្រភព: សៀវភៅបុគ្គលល្បី មនុស្ស ១០០ គំនិត ១០០០ រៀបរៀងដោយ ឈុំ សីហា

Top

Betwhale casino

Betwhale Casino, a premier gaming destination, promises a thrilling betwhale casino experience. With a variety of games available, players can indulge in slots, poker, blackjack, and more. We prioritize safety, ensuring secure transactions. Our platform is user-friendly, enhancing your gaming journey. Experience the excitement of Betwhale Casino today!